Yeni Sayfa 1

Kitaplar
 
- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, Beta Yayınları, İstanbul 2003
- İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004,
- Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004,
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2005
- Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, CMR Konvansiyonu Şerhi, İstanbul 2007,
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009
 
Makaleler
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen “Eserin, İcranın, Fonogramın veya Yapımın İzinsiz İşlenmesi Suçu”, Yargı Dünyası Dergisi, Mart 2009
- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Pay ve Takip Hakkı, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009/4
Ana Sayfa | Hakkımızda | Faaliye

Home | About Us | Field Of Activitys | Publications | Links | Human Resources  | Contact

Powered by AvukatPlus.com