Yeni Sayfa 1

Kitaplar
 
 
- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, Beta Yayınları, İstanbul 2003
- İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004,
- Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, 2.Bası Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010,
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2005
- Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, CMR Konvansiyonu Şerhi, İstanbul 2007,
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009
 
 
 
                       
   Haksız Rekabet Hukuku, İst.2012
 
 
                
Makaleler

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen “Eserin, İcranın, Fonogramın veya Yapımın İzinsiz İşlenmesi Suçu”, Yargı Dünyası Dergisi, Şubat 2009

- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Pay ve Takip Hakkı, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009,Y.5,S.17.
 
-Limited Şirketlerde Ortaklık Payının Devri, Yargı Dünyası, S.171 Mart 2010 s. 11 vd.
 
-İstiklal Marşı Çerçevesinde Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kamulaştırılması, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2011
 
-Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Eser Sahibinin Esere Ulaşma Hakkı, Yargı Dünyası Dergisi, Haziran 2011
 
-Haksız Rekabet Hukukunda Kötüleme, Yargı Dünyası Dergisi, Aralık 2012
Ana Sayfa | Hakkımızda | Faaliye

Ana Sayfa | Hakkımızda | Faaliyet Alanlarımız | Yayınlarımız | Linkler | İnsan Kaynakları  | İletişim

Powered by AvukatPlus.com