Yeni Sayfa 1

Erdil&Gümüş Hukuk Bürosu, Av. Engin ERDİL ve Av. Seda GÜMÜŞ ERDİL tarafından kurulmuştur. İstanbul'da faaliyet gösteren büromuz, iki ortak ve avukat kadrosuyla müvekkillerinin haklarını koruyarak, uyuşmazlıkların en iyi şekilde giderilmesini sağlamaktadır.
 
KURUCULARIMIZ

 
Av. Engin ERDİL» Yüksek Lisans
2000-2003- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı-Özel Hukuk Bilim Dalı

(Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler Tezi oybirliğiyle kabul edilmiştir).

» Lisans
- 1995-1999- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- 1993-1995- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

» Sertifikalar
- Avrupa Birliği İnsan Hakları Eğitim Sertifikası
» Yabancı Dil
- İngilizce

» Çalışmaları

Kitaplar

- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, Beta Yayınları, İstanbul 2003

- İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004,

- Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010,

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2005

- Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, CMR Konvansiyonu Şerhi, İstanbul 2007,

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009
 
-Haksız Rekabet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İst.2012

Makaleler

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen “Eserin, İcranın, Fonogramın veya Yapımın İzinsiz İşlenmesi Suçu”, Yargı Dünyası Dergisi, Şubat 2009

- Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Pay ve Takip Hakkı, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009,Y.5,S.17
 
-Lİmited Şirketlerde Ortaklık Payının Devri, Yargı Dünyası, S.171, Mart 2010 s.11 vd.

 -İstiklal Marşı Çerçevesinde Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kamulaştırılması, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2011

 -Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Eser Sahibinin Esere Ulaşma Hakkı, Yargı Dünyası Dergisi, Haziran 2011
 
-Haksız Rekabet Hukukunda Kötüleme, Yargı Dünyası Dergisi, Aralık 2012.
 
 Av. Seda GÜMÜŞ ERDİL
 » Lisans
1997-2001- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

» Sertifikalar
- Avrupa Birliği İnsan Hakları Hukuku Eğitim Sertifikası
- CMK Eğitim Sertifikası

» Yabancı Dil
- İngilizce
Ana Sayfa | Hakkımızda | Faaliye

Ana Sayfa | Hakkımızda | Faaliyet Alanlarımız | Yayınlarımız | Linkler | İnsan Kaynakları  | İletişim

Powered by AvukatPlus.com